Schaktningen fortsätter. Ytan mellan Leröy och Orkla förbereds genom sprängning och schaktning