Rent hav
Rent hav
Havet ger, och får tillbaka. Ett hållbart fiske och tillvaratagande av dess restprodukter ger
kommande generationer förutsättningar att kunna leva av denna fantastiska råvara.
Rent hav
Ren energi
Ren energi
Restprodukter från de lokala fiskeindustrierna återanvänds
och blir till värme, kyla och elekticitet, för nyttjande i samma industri.
Ren energi
Ren växtkraft
Ren växtkraft
Ur restprodukterna kan biologiskt gödning i form av kväve, fosfor
och kalium utvinnas separat, till gagn för de bohuslänska åkrarna.
Ren växtkraft
Ren miljö
Ren miljö
Med högeffektiv rening av våra anläggningar bidrar vi till en renare miljö i både hav och luft jämfört med dagens branschstandard.
Ren miljö
previous arrow
next arrow

Så här fungerar anläggningen

Vi omsätter fiskeindustrins avfall till ren energi och biologisk gödning för lokalt lantbruk, samtidigt som vi påtagligt reducerar skadliga utsläpp till hav och luft.

Sedan 2020-02-04 är Renahav, under kontroll av SMAK Certifiering, KRAV-certifierade för tillverkning av biogödsel.

Odla ekologiskt på riktigt!

Bli en del av det cirkulära kretsloppet genom att göda dina egna favoriter med Mäster Bengts växtnäring.

Nu i hela Sverige.

Läs mer

Renahavs syfte och vision

Idé

Tanken bakom Renahav föddes i tron om att allt går att göra bättre. Inget samhälle, industri eller process är bättre än att det finns utrymme för förfining och förbättring. Redan högt ställda krav på kommuner och industri vad gäller utsläpp och rening, blir alltmer omfattande för att skydda människor, djur och miljön. Vi vill bidra till detta och samtidigt ge möjligheter för fortsatt utveckling och innovation.

Renahav är en mycket viktig kugge i den pågående utvecklingen av närområdet samtidigt som vi värnar miljöskyddet.

Miljö och energi

Renahavs vision är att orden miljö och energi skall kunna nämnas i samma mening utan att tankarna direkt förs till oåterkallelig förändring av naturresurser och omvärld. Genom att i varje steg ta till vara och återanvända de rester och resurser som är en del i och runt produktionen av sjömat återför Renahav stora delar av det som tidigare gått förlorat.

Lokal verklighet

Renahav kommer inom kort kunna vara en del av det nya lokala och regionala arbete som görs för att förbättra våra samhällen, genom att aktivt bidra med möjligheter till nya arbetstillfällen, energi, miljöfärbättringar, produkter och livskraft.

Global möjlighet

Anläggningar som Renahav med tillhörande produktion kan uppföras eller kopplas på runt om i världen.
Vi måsta alla bara bestämma oss för att vi vill göra skillnad och tänka i nya banor och utnyttja den teknikutveckling som nu sker med stora språng.

Anläggningen

Renahav är dessutom en del av en större anläggning som skall producera i första hand lax och alger. Restprodukterna i denna process kommer inte anses som avfall, utan spela en mycket viktig roll i produktionen av bland annat energi, växtkraft och läkemedel.

Vision

Renahavs vision är en symbios där alla delar i produktionen tas tillvara i en cirkulär ekonomi från ax till limpa och där resterna från denna produktion liknas vid betydelsefulla byggstenar i fortsatt förädling och utveckling.

FNs globala mål för hållbar utveckling
och Renahavs anläggning

Renahav står bakom och arbetar aktivt i linje med de 17 globala mål som United Nations Development Programme (UNDP) tagit fram tillsammans med världens ledare runt en hållbar utveckling.
Globala målen (extern länk)

Som ett led i detta är vi mycket stolta att tillkännage att Renahav som ett av få bolag blev inbjudna av Svenska Regeringen att representera svenska initiativ och inovationer i FN under The Ocean Conference 5-9 juni 2017.
Ocenan Conference (extern länk)

Mer om Renahav

Informationsmaterial

Renahav ger minskade utsläpp

Renahav vinnare i finalen i SEB:s tävling The Next Awards inom kategorin Transformation.

Tävlingen The Next Awards är en hyllning till hållbart entreprenörskap och de som driver det framåt. Priset delas ut årligen i tre kategorier som på olika sätt bidrar till en bättre värld.