Home

RENA HAV AB

Vi vill omsätta fiskindustrins avfall till energi och gödning, samtidigt som vi kraftigt minskar skadliga utsläpp till hav och luft.

- Kan det bli bättre ?