Allt fler av Renahav-anläggningens alla byggnader börjar nu framträda och växa upp. Det finns även med några bilder från området norr om Leröy – Ödegården – där laxodlingen för Smögenlax ska börja byggas.