På tomten ned mot havet fortskrider byggandet av det som ska bli reningsanläggningen.