På tomten ned mot havet har byggandet med betongfundament kommit igång.