Information om gasmembranbyte vecka 29-32 gällande Renahavs verksamhet i Kungshamn.

Renahavs biogasverksamhet har nu varit i gång i över tre år och verksamheten har fungerat bra för närliggande industri, jordbruk och invånare. Större delen av den fossila gasol som Orkla använt tidigare har ersatts med förnybar biogas och Klevs gård har ersatt större delen av sin gödning med KRAV-godkänd gödning från Renahav. En större mängd elektricitet har också levererats till elnätet.

Nu behöver en större reparation göras i ena rötkammaren där det så kallade gasmembranet ska bytas. Underhållet görs i samband med att industrin har semesterstopp nu i sommar. Rötkammaren kommer att tömmas under andra halva av juli månad och själva bytet sker i början av augusti månad.

Åtgärder vidtas för att minimera lukt men vi ber om förståelse från omgivningen att lukt kan förekomma.