Renahav Sverige AB SÖKER OM ETT ÄNDRINGSTILLSTÅND FÖR  RENINGSVERKSAMETEN PÅ HAGABERGS INDUSTRIOMRÅDE I KUNGSHAMN, SOTENÄS KOMMUN.

Renahav renar idag processavloppsvattnet frÅn fiskberedningsindustrierna i kommunen (Orkla Foods Sverige AB, Leröy Smögen Seafood AB och MarenorAB). Ändringstillståndet avser enbart att tillåten mängd processavloppsvatten som får renas och utsläppt vattenmängd till Västerhavet ökas med 120 000 m3 per år från 270 000 m3 till 390 000 m3. Utsläppet av TOC, totalkväve och totalfosfor blir oförändrat mot dagens tillstånd.

Du är välkommen att inkomma med synpunkter på föreslagen verksamhet via epost senast den 3 augusti 2021 ställt till info@renahav.se

Dokumentation